söndag 25 september 2016

Uppe i ottan ...

... för att kanske kunna fota en älg eller ett rådjur. Någon älg såg vi inte till men gott om tranor och flera rådjur. Men det bästa är ändå ljuset och lugnet.

torsdag 15 september 2016

Torsdag kväll i Huskvarna

Fick i all hast en idé om att ta några fler kvällsfoton. Här är tre av dem.

 Vättergatans korsning med Grännavägen.

 E4:an.

Den gamla järnvägsbron som numera är gång- och cykelväg över motorvägen. Den byggdes i samband med motorvägen eftersom tåg fraktade gods till Husqvarna AB. Innan motorvägen byggdes korsade järnvägen Riksettan, som den vägen hette då.